fbpx

Livsforsikring

Spar penge på din livsforsikring. Med Ekonomi.dk får du den bedste livsforsikring til laveste pris.

Få tilbud Gratis og uforpligtende!

Sammenlign livsforsikring gratis og se hvor meget du kan spare!

  • Spar mange tusinde kroner
  • Hurtigt, nemt og 100% uforpligtende

1. Udfyld formular

2. Vælg forsikringsselskaber

3. Sammenlign tilbuddene

Livsforsikring — Den komplette guide

En livsforsikring kan være et meget ømtåleligt emne. Ikke desto mindre er det en forsikring, der kan give dig ro og sikkerhed. Med en sådan forsikring skal du ikke bekymre dig for, om din familie er sikret efter din død. Derfor er det en god idé at tegne en livsforsikring – ikke blot for din egen, men også familiens skyld.

Hvis din familie pludselig står tilbage uden eller med blot én indkomst, kan det være afgørende for deres økonomiske situation, at du har tegnet en fornuftig livsforsikring. Det er ensbetydende med, at ved at du tegner en livsforsikring, så får du og dine efterladte en økonomisk garanti i tilfælde af død eller ulykke.

Er det lovpligtigt at tegne en livsforsikring?

Livsforsikring for dem du elskerDer er ikke noget lovkrav, der dikterer, at du skal tegne en livsforsikring. Det ændrer dog ikke på, at det er en god idé. Som der også er givet udtryk for ovenfor, så er det noget, der giver både dig og din familie en højere grad af sikkerhed. Selvom det koster en mindre sum, så er det afgjort penge, der er godt givet ud.

Når du tegner en livsforsikring, så er du selv herre over, hvor stort et beløb, der skal udbetales. Det er desuden også dig selv, der bestemmer, hvem pengene skal udbetales til. Vær dog opmærksom på, at du ikke kan tegne en livsforsikring når som helst. Dertil er der også en række øvrige betingelser, der gælder:

  • Du kan kun tegne din livsforsikring, når du er mellem 18 og 49 år.
  • Forsikringen er kun gældende, indtil du fylder 75 år.
  • Den aftalte sum udbetales, uanset om dødsfaldet skyldes en ulykke eller sygdom.

Dertil kan du også selv bestemme, om du helst vil have udbetalt pengene som et engangsbeløb eller du derimod foretrækker en fast månedlig udbetaling. I mange tilfælde giver sidstnævnte sikkerhed i længere tid, da det garanterer, at hele livsforsikringen ikke spenderes, fordi modtager får et stort beløb udbetalt.

Der skal ikke betales SKAT, når der udbetales en livsforsikring. Det kræver dog, at den oprettes uden fradrag. Ved at vælge denne løsning, skal der ikke tages højde for SKAT, når dine efterladte får udbetalt summen. Derfor er det også en god løsning, der vælges af de fleste danskere, der tegner en livsforsikring.

Hvis du i stedet vælger at oprette din kommende livsforsikring med skattefradrag, så skal modtager af den aftalte forsikringssum betale indkomstskat ved udbetaling af livsforsikringen. Derfor handler det naturligvis også om at vurdere, hvorvidt du ønsker at gøre situationen mest fordelagtig for dig selv eller modtager.

Hvad er en krydslivsforsikring?

Der er i dag mange danskere, der bor sammen uden at være gift. De lever i parforhold, men dog uden at være i et ægteskab. Det betyder også, at de ikke lovmæssigt er forsikret sammen. Det er dog ikke noget, der ændrer på behovet for at sikre sin partner, da det selvfølgelig ikke bliver mindre af, at man ikke er gift.

Det er dog heldigvis muligt at sikre sin kæreste eller samlever gennem en livsforsikring. Du kan tilmed også sikre en forretningspartner eller helt tredje person via en livsforsikring. Er det noget, du har et ønske om, så skal du tegne en såkaldt krydslivsforsikring – her kan forsikringen udbetales til hvem end, du ønsker.

Der er flere fordele ved en krydslivsforsikring. Én ting er, at du selv kan bestemme hvem pengene skal udbetales til i tilfælde af din død. Dertil er det også en klar fordel, at der ikke skal betales boafgift af vedkommende, der modtager pengene, eftersom denne type af livsforsikring ikke bliver betegnet som arv.

Normalt stilles der krav til, at samlevende skal betale 15 procent i afgift af det, de arver efter hinanden, hvis blot de enten har boet sammen i minimum 2 år eller har børn sammen. Hvis du i stedet vælger at tegne en krydslivsforsikring, så skal der ikke betales afgift, hvorfor den faktisk er god i mange tilfælde.

Det betyder også, at en krydslivsforsikring ikke påvirket af arveloven, som det ellers er tilfældet for en lang række af øvrige forsikringer. Dertil går den faktisk også helt uden om regulær arv. Afdødes kreditorer kan derfor heller ikke gøre krav på at få del i forsikringsudbetalingen, hvis der er tale om en krydslivsforsikring.

Sådan kan du gøre din livsforsikring bedre

Livsforsikring -Sov trygtDer findes flere måder hvorpå du kan gøre din livsforsikring bedre. Det afhænger dog meget af, hvordan du selv ønsker at strukturere den og hvem livsforsikringen skal favorisere. Der findes forskellige tilføjelser og supplementer, du kan indskrive i din forsikringspolice, der er med til at forbedre din samlede livsforsikring.

Gruppelivsforsikring

Langt de fleste forsikringsselskaber tilbyder også en såkaldt gruppelivsforsikring. Den supplerer din forsikring, så den vil dække i tilfælde af, at du rammes af invaliditet og kritiske sygdomme som f.eks. blodprop i hjertet, dissemineret sklerose eller større organtransplantationer i hjerte eller hjerte-lunge.

Børnepension

Der er mange, der tegner en livsforsikring for at kunne sikre deres nærmeste – herunder også deres børn. Hvis det også hovedsageligt er som følge af børnene, at du har valgt at tegne en livsforsikring, så kan du med fordel vælge at supplere med en børnepension, der kan sikre dine børn gennem din livsforsikring.

Tab af arbejdsevne

Hvis din erhvervsevne nedsættes, fordi du enten er blevet ramt af sygdom eller du har været ude for en ulykke, kan du med denne tilføjelse til din livsforsikring få udbetalt et månedligt beløb, der gør det nemmere at skabe orden i din økonomi. Det kræver dog at din livsforsikring inkluderer tab af arbejdsevne.

5 gode råd til dig, der ønsker at tegne en livsforsikring

Der er mange ting, der skal være styr på, hvis du har et ønske om, at tegne en livsforsikring. Der bør derfor heller ikke lægges skjul på, at det er uhyre vigtigt, at du ikke blot vælger et vilkårligt selskab og dermed også en helt tilfældig forsikring. Herunder finder du fem gode tips til dig, der skal tegne en livsforsikring.

  1. Noget af det første, du bør gøre er, at undersøge din families økonomi, størrelsen af jeres formue og jeres gældsposter. Dertil skal du også se nærmere på dine efterladtes indtjeningsmuligheder. Det er med til at gøre det markant nemmere for dig at finde frem til den helt rette livsforsikring.
  2. For at sikre, at du har den bedste livsforsikring, så skal du være sikker på, at den hele tiden er svarende til din livssituation. Hvis der sker ændringer i dit liv eller i dit forhold som f.eks. ny ægtefælle eller flere børn, så er det vigtigt, at du får tilpasset til livsforsikring til netop dette.
  3. Det er selvfølgelig en god idé, at du sørger for at give dig god tid til at undersøge markedet for livsforsikringer, inden du vælger en endelig løsning. Der kan være store forskelle på både pris og dækning. Det er også som følge af dette, at det er vigtigt, at du indhenter flere forsikringstilbud.
  4. Du skal naturligvis også være opmærksom på, at det er billigere for dig at tegne og have en livsforsikring, mens du er ung. Det er også ensbetydende med, at prisen på din livsforsikring stiger i takt med at du bliver ældre. Det gør dog ikke livsforsikringen mindre god at have – tværtimod.
  5. Det er særdeles vigtigt, at du har de korrekte informationer om dit helbred. Årsagen til dette er, at dit helbred har stor indflydelse på din livsforsikring. Er de rette informationer om dit helbred ikke oplyst, kan forsikringsselskabet i nogle tilfælde annullere forsikringen – derfor er det uhyre vigtigt.

Overvej de mulige løsninger i forhold til udbetaling af livsforsikring

Dine efterladte kan både få udbetalt din livsforsikring som én stor udbetaling eller som løbende betalinger hver måned. Hvis du er i gang med at tegne en sådan forsikring, så er udbetalingen af forsikringen også noget, du skal overveje. Du skal nemlig finde ud af, hvilken af disse udbetalingsmuligheder, der er bedst.

Det afhænger meget af den økonomiske situation i familien. F.eks. er der mange, der bruger en større udbetaling som en livsforsikring til at afviklet gæld i eksempelvis boligen. I et sådant tilfælde er det en god idé, at vælge en forsikring, hvor de efterladte får udbetalt den aftale sum i form af én stor udbetaling.

I andre tilfælde kan det dog være en bedre løsning at der hver måned laves en udbetaling til de efterladte, så de ikke får et stort beløb sat ind på kontoen. Mange vil nemlig fristes til at bruge disse penge, selvom det er bedre, at bruge dem til f.eks. at afvikle gæld, spare dem op eller investere dem på fornuftig vis.

Det kan være svært at vurdere, hvad der er bedst, men det er dog vigtigt, at du prøver at se ud i fremtiden og dermed også vurdere, hvad der vil være den mest fordelagtige løsning. Det er dog ikke alle selskaber og alle forsikringstyper, der giver dig mulighed for at vælge mellem disse to, hvilket du skal være klar over.