fbpx

Hvad er morarenter?

morarenter

Hvad er morarenter?

Morarenter er ekstra omkostninger, der pålægges skyldner, hvis vedkommende ikke betaler sin aftalte fordring til rette tid. Hvad det betyder er, at långiver (hvad end det er en online låneudbyder eller en bank) har ret til at påføre en fast skematisk bestemt rente oveni det skyldige beløb, såfremt debitor ikke er i stand til at betale sine afdrag til aftalt tid.

Hvad det betyder er, at det faktisk bedst kan betragtes som værende en form for erstatning, som långiver kan gøre krav på, hvis låntager ikke sørger for at betalingen kommer rettidigt. Morarenter er derfor – i bund og grund – et juridisk udtryk, der beskriver grænserne for, hvor meget en kreditor kan tillægge debitors betaling, hvis ikke den er rettidig.

Hvordan bliver morarenter udregnet?

Morarenter skal til hver en tid være udregnet efter faste bestemmelser. Disse bestemmelser er skrevet ind i Renteloven og de skal altid overholdes. En bank eller en anden form for långiver kan derfor ikke selv bestemme, hvor meget morarenterne skal lyde på. De skal udregne det efter de officielle regler og love, uanset lånets størrelse, formål osv.

I skrivende stund skal morarenten beregnes ud fra den årlige referencesats, der er udstedt af Danmarks Nationalbank, der lyder på et fast tillæg på 8,0 procentpoint. Samtidig har der siden 2014 været en fast rentesats fra Danmarks Nationalbank, der lyder på 0,20%, hvilket er ensbetydende med, at den samlede morarente faktisk lyder på hele 8,20%.

Når bankerne eller andre former for pengeinstitutter udregner morarenterne til deres debitorer, så bliver dette altid gjort ud fra reglerne i Renteloven. Du skal dog være opmærksom på, at renters rente ikke medtages i udregningen.

Hvilket beløb betales der renter af?

Det er ikke kun hovedstolen, der bliver indregnet, når der regnes ud, hvad der skal betales i morarente. Tværtimod, så bliver renten opkrævet på baggrund af hovedstolen, rykkergebyrer, kompensationsgebyr, inkassogebyr og eventuelle kreditrenter. Renten bliver dog ikke tilskrevet hovedstolen, men bliver tilskrevet særskilt, så rentes renter kan undgås.

Det er tilladt at beregne renters rente af kreditrenten, men dog ikke af morarenten. Vær opmærksom på, at når der regnes med renter, forudsættes det automatisk at alle måneder er af 30 dages varighed. Hvis renten ændrer sig i løbet af det tidsrum, der beregnes renter i, så vil beregningen blive opdelt svarende til den periode, hvor den respektive rentesats er gældende.

Hvis der er tale om et krav, der består af flere fordringer, så vil renterne skulle beregnes særskilt. Det kan eksempelvis være i tilfælde af, at der både er en hovedstol og en række senere tilkendte omkostninger. Det kan blandt andet være omkostninger såsom inkasso- eller kompensationsgebyr.

Hvornår kan morarenter opkræves?

Det er tilladt at opkræve morarente på et udestående, hvis det ikke er blevet betalt til forfaldsdato. Beregning af denne rente følger den sædvanlige praksis i Danmark, der er baseret på, at et år er bestående af 360 rentedage (som der også er beskrevet herover). Der er dog ikke nogen pligt til at pålægge en morarente, men de fleste kreditorer gør det dog.

Avatar
info@ekonomi.dk
info@ekonomi.dk
No Comments

Post A Comment