fbpx

Hvad er ÅOP?

hvad er åop

Hvad er ÅOP?

ÅOP er et meget udbredt begreb inden for låneverdenen. Det er en forkortelse for Årlige Omkostninger i Procent. Det betyder, at det er et udtryk for de samlede omkostninger i procent pr. år, du skal betale, af det samlede kreditbeløb på det givne lån. Derfor er det også et begreb, der er vigtigt at have kendskab til.

Før i tiden var der mange låneselskaber, der gjorde sig i, at gemme ÅOP’en væk for deres låntagere. Det gjorde de som følge af, at lånets ÅOP hurtigt kan få det til at synes dyrt. I dag er det dog blevet gjort til lov, at ÅOP skal fremgå tydeligt sammen med de øvrige omkostninger ved et lån – uanset typen af lån.

Hvad består ÅOP af?

ÅOP dækker over samtlige omkostninger, der er forbundet med dit lån. Alle disse omkostninger kan derfor også deles op i to grupper; engangsomkostninger og løbende omkostninger. Listen over elementer, der indgår i begge grupper er lang, da långiverne har forskellige navne til de forskellige gebyrer og afgifter.

Dette er gjort med henblik på, at gøre det nemmere og mere gennemskueligt for forbrugerne, at skabe sig et overblik over dem. Dertil er det også med til at gøre de forskellige gebyrer og afgifter med hinanden på tværs af de forskellige låneselskaber. Alle omkostninger ved oprettelse og i lånets løbetid er en del af ÅOP.

Herunder ser du en række eksempler på omkostninger, der indregnes i lånets ÅOP:

Engangsomkostninger:

 • Stiftelsesprovision
 • Ekspeditionsgebyr
 • Fast tinglysningsafgift
 • Variable tinglysningsafgift
 • Dokumentgebyr
 • Gebyrer i alle afarter
 • Og så videre…

Løbende omkostninger:

 • Månedlige og årlige kontogebyrer
 • Administrationsgebyrer
 • PBS-gebyrer
 • Depotgebyrer
 • Renter
 • Og så videre…

Banker og låneselskaber har pligt til at fremvise ÅOP

Som der tidligere er givet udtryk for, så har banker og låneselskaber i dag pligt til at oplyse ÅOP. Af kreditaftaleloven fremgår det tilmed, at ÅOP skal kunne bruges til at sammenligne lån af samme art. Det er dog også ensbetydende med lånene skal være identiske ift. løbetid, indfrielsesvilkår, lånebeløb og deslige.

Det betyder, at det ikke giver megen mening at sammenligne et 3-årigs variabelt forrentet lån med et 30-årigs obligationslån med fast rente. ÅOP er blevet et krav for at illustrere, at det ikke altid er lånet med den laveste nominelle eller effektive rente, der i sidste ende er det billigste lån at optage for forbrugeren.

Én ting du dog skal være opmærksom på er, at ÅOP altid er opgivet som ÅOP før skat. Det betyder, at der ikke gives et billede, der er 100% retvisende i forhold til de samlede omkostninger. Renter på lån er fradragsberettigede og derfor vil ÅOP efter skat også give et mere reelt billede af de reelle omkostninger.

Det er dog en klar fordel, at det i dag er lovpligtigt for både banker og låneselskaber at fremvise ÅOP på hvert af deres lån. Det sikrer nemlig, at du ikke ender med at optage et lån, der er for dyrt, da du hurtigt vil kunne stille ÅOP på et givent lån op mod et lignende lån fra én af de øvrige låneselskaber.

Avatar
info@ekonomi.dk
info@ekonomi.dk
No Comments

Post A Comment